Τα Νέα μας

Προϊόντα, Εκδηλώσεις, Εταιρικά Νέα

Κύκλος Διαδικτυακών Σεμιναρίων (Webinars) Επεμβατικής Ακτινολογίας 2020-21

H Zerono στηρίζοντας έμπρακτα για ακόμη μια φορά την Ελληνική Εταιρεία Επεμβατικής Ακτινολογίας συμμετείχε ενεργά στον κύκλο διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) της επεμβατικής ακτινολογίας. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στης 12/05/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 - 18:00. Τα θέματα αφορούσαν τον "ΕΝΔΑΓΓΕΙΑΚΟΣ (ΧΗΜΕΙΟ) – ΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ” και οι ομιλητές ήταν οι εξής: Π. Παππάς, Κ. Παλιαλέξης, Ν. Πτώχης, Ι. Μοσχούρης, Β. Καρτσούνη και Δ. Φιλιππιάδης. Για να παρακολουθήσετέ τις ομιλίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρακάτω link.