Τα Νέα μας

Προϊόντα, Εκδηλώσεις, Εταιρικά Νέα

Orsiro® Mission - Ακόμη καλύτερη απόδοση για το εξαιρετικό Orsiro DES

Το σύστημα στεφανιαίας ενδοπρόθεσης έκλυσης σιρόλιμους, Orsiro® Mission, είναι μια ενδοπρόθεση έκλυσης φαρμάκου, διατάσιμη με μπαλόνι, η οποία βρίσκεται προτοποθετημένη σε καθετήρα-μπαλόνι PTCA διαδερμικής διαυλικής αγγειοπλαστικής των στεφανιαίων ταχείας εναλλαγής.

Το Orsiro® Mission ενδείκνυται για ασθενείς με συμπτωτική ισχαιμική καρδιοπάθεια λόγω διακριτών de-novo στενωτικών βλαβών καθώς και σε ασθενείς με επαναστενωτικές βλάβες εντός ενδοπρόθεσης (ISR) (μήκος ≤ 40 mm) σε φυσικές στεφανιαίες αρτηρίες με διάμετρο αγγείου αναφοράς 2,25 mm έως 4,0  mm, συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω υποομάδων ασθενών και βλαβών για τις οποίες διαθέτει ένδειξη CE mark:

  • Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο (ACS)
  • Έμφραγμα του μυοκαρδίου με ανύψωση του ST (STEMI)
  • Σακχαρώδης διαβήτης (DM)
  • Σύνθετες βλάβες του σακχαρώδη διαβήτη (DM) (B2/C)
  • Υψηλός αιμορραγικός κίνδυνος (HBR)
  • Βλάβες μεγάλου μήκους (LL) (π.χ. ≥ 20 mm)
  • Στένωση σε μικρής διαμέτρου στεφανιαίες αρτηρίες (SV) (π.χ. ≤ 2,75 mm)
  • Πολυαγγειακή νόσος (MVD)
  • Άνδρες/Γυναίκες
  • Ηλικιωμένοι ασθενείς (π.χ.> 65 ετών)
Λήψη εντύπου προϊόντος